Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. efter databeskyttelsesforordningen

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SHOPPEN AALBORG ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

SHOPPEN AALBORG ApS, Vandmanden 5A, 9200 Aalborg SV, CVR-nr. 19408590
Telefon: 4124 2711, mail: n.frost@shoppen-aalborg.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandling af de oplysninger, vi modtager, er at kunne udsende nyhedsbreve med information om de tilbud og aktiviteter, der foregår i de butikker, der er placeret i Shoppen Aalborg.

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig: navn, telefonnummer og e-mail.

2. Modtagere eller kategorier af modtagere

Personlige oplysninger afgivet på hjemmesiden videregives kun til:

– Kyvsgaard kommunikation, CVR-nr. 38939084 med henblik på at bistå os i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

– Vi benytter Unoeuro Danmark A/S som databehandler.

3. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv, når du enten tilmelder dig vores nyhedsbrev eller i forbindelse med en konkurrence giver dit samtykke til, at vi må kontakte dig.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares kun i den periode, hvor vi har en retlig relevant interesse i opbevaringen.

6. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookie- og privatlivspolitik

Når du besøger www.shoppen-aalborg.dk indsamles der oplysninger om dig, via cookies, som bruges til at tilpasse og forbedre websitet samt til målretning af annoncer online.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, anbefaler vi, at du sletter cookies (se guide her) og undlader at forsætte med at bruge websitet. Herunder uddyber vi, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet bruger ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller anden enhed med det formål at genkende siden, huske indstillinger, udføre statistik, samt målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som for eksempel virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

De cookies vi anvender bruges til følgende:

Mailchimp – E-mail-klienten, vi bruger til at sende vores nyhedsbrev ud med.

Google Analytics – Et statistikprogram, der kan måle statistik på, hvor mange der besøger forskellige sider på websitet, hvor længe de bliver på websitet og som evt. kan bruges til at målrette annoncer til dette.

Facebook – En Facebook-pixel, så vi kan måle på den statistik, der kommer ind i vores system og evt. målrette vores online annoncer til disse.

CookieLawInfo – En cookie du skal tillade for at kunne bruge vores site.

Vores GDPR disclaimer

Vi indsamler data via kontaktformular, samarbejdspartnere, mail og telefon.
Vi indsamler følgende:
– Fornavn
– Email

Vi indsamler kundedata fordi vi har brug for at holde styr på vores forespørgsler.
Det bliver opbevaret sikkert på en krypteret computer med antivirus software og firewall og der er kun adgang for Shoppen Aalborgs personale med beføjelser til at håndtere dette.
Data bliver slettet eller overført efter ønske på forespørgsel og ellers efter 5 år fra første registrering.
Vi opbevarer kun data, der er modtaget samtykke på. Samtykke gælder også for personer der har givet samtykke til vores samarbejdspartnere.
Vi opbevarer kun oplysninger på personer over 18 år.
Vi opbevarer ingen personfølsomme data.

Navn på den Data Protection Operator ansvarlige (DPO): Natascha Frost

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig som fysisk person. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker for eksempel ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, øvrig brug af services eller udfylder vores kontaktformular.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke af vores undersider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, at kunne levere de services, du har efterspurgt, som for eksempel at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver ingen data til tredjepart uden accept (samtykke) af Cookies. Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter (Google og Facebook) i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail med videre vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse vedrørende dette kan ske til: n.frost@shoppen-aalborg.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet