Privatlivspolitik

Hjem / Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. efter databeskyttelsesforordningen

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SHOPPEN AALBORG ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

SHOPPEN AALBORG ApS, Vandmanden 5A, 9200 Aalborg SV, CVR-nr. 19408590
Telefon: 4124 2711, mail: n.frost@shoppen-aalborg.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandling af de oplysninger, vi modtager, er at kunne udsende nyhedsbreve med information om de tilbud og aktiviteter, der foregår i de butikker, der er placeret i Shoppen Aalborg.

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig: navn, telefonnummer og e-mail.

2. Modtagere eller kategorier af modtagere

Personlige oplysninger afgivet på hjemmesiden videregives kun til:

– Kyvsgaard kommunikation, CVR-nr. 38939084 med henblik på at bistå os i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

– Vi benytter Unoeuro Danmark A/S som databehandler.

3. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv, når du enten tilmelder dig vores nyhedsbrev eller i forbindelse med en konkurrence giver dit samtykke til, at vi må kontakte dig.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares kun i den periode, hvor vi har en retlig relevant interesse i opbevaringen.

6. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.